Jury konkursu BIHAPISebastian GrabowskiSebastian Grabowski
Sebastian Grabowski - dyrektor Centrum Badawczo Rozwojowego Orange Polska. Ukończył Wydział Elektroniki i Telekomunikacji Politechniki Koszalińskiej a także Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego i psychologię ogólną w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. W swojej pracy badawczej zajmuje się tematyką Otwartych Danych, Interakcjami pomiędzy użytkownikami Sieci telekomunikacyjnych i Internetu oraz zagadnieniami związanymi z Otwartym Rządem. Od 14 lat związany z branżą telekomunikacyjną, aktualnie w Orange Labs, międzynarodowej sieci ośrodków R&D pełni rolę Dyrektora Centrum Badawczo Rozwojowego. Współzałożyciel Open Middleware Community - programu zrzeszającego różne środowiska deweloperów, naukowców, dostawców technologii oraz firm IT - www.openmiddleware.pl oraz twórca ogólnopolskiej inicjatywy poświęconej tematyce Otwartych Danych – BIHAPI www.bihapi.pl . Jest twórcą marketingowych nazw produktowych np. ZETAFON. Prezes Fundacji „ArchitectsPL” zajmującej się wpływem min. Otwartych Danych na społeczeństwo. Aktualnie zaangażowany w multidyscyplinarne projekty Innowacji Społecznych opartych na nowych technologiach teleinformatycznych.
Tomasz Czapliński - partner SpeedUp Group, Prezes Zarządu LMS Invest – funduszu specjalizującego się w inwestycjach na wczesnym etapie działania przedsiębiorstw. Doktorant na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w konsultingu strategicznym jak i przy realizacji wielu przedsięwzięć internetowych. Realizował projekty doradcze zrówno dla mikro- jak i dla największych przedsiębiorstw. Specjalizuje się w due dilligence, modelowaniu działalności, prognozach finansowych i wycenie przedsiębiorstw.
Tomasz CzaplińskiTomasz Czapliński
Izabela DisterheftIzabela Disterheft
Izabela Disterheft – przedstawiciel Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Dyrektor Gdańskiego Parku Naukowo – Technologicznego. Realizując misję GPNT w swoich codziennych działaniach wspiera przedsiębiorców w rozwoju, pomaga im budować partnerstwa biznesowe oraz poszerzać kompetencje. Współpracuje z ponad 100 firmami ulokowanymi w 3 budynkach na powierzchni ponad 40 tys. m² GPNT. Jest autorką wielu wydarzeń i inicjatyw, których celem jest promocja innowacyjnych przedsięwzięć, zacieśnianie współpracy nauki z biznesem, transfer technologii i komercjalizacja.
Piotr DanielewiczPiotr Danielewicz
Piotr Danielewicz - manager Projektu, przygotowuje i realizuje przedsięwzięcia z obszaru wsparcia i promocji przedsiębiorczości technologicznej i akademickiej. W Urzędzie Miasta Poznania od 2013 roku kieruje projektem Startup Poznań - pionierską w skali kraju inicjatywą, mającą na celu wsparcie i promocję lokalnej społeczności startupowej. Na co dzień współpracuje z najbardziej renomowanymi firmami z branży IT oraz licznymi instytucjami otoczenia biznesu. Prowadzi także szkolenia i doradza osobom planującym rozpoczęcie własnego biznesu oraz firmom na początkowym etapie rozwoju.
Tomasz NadolnyTomasz Nadolny
Tomasz Nadolny - dyrektor Kancelarii Prezydenta Miasta Gdańska i Pełnomocnik PM Gdańska ds. Innowacji. Odpowiada między innymi za wdrażanie innowacji technologicznych i społecznych w Urzędzie Miejskim. Zanim podjął pracę w administracji samorządowej, przez wiele lat przedsiębiorca prywatny oraz działacz w organizacjach pozarządowych.
Tadeusz Osowski - zastępca Dyrektora Biura Informatyki i Przetwarzania Informacji, Urząd m.st. Warszawa. Absolwent SGPiS w Warszawie, ukończone liczne studia podyplomowe i szkolenia. Od wielu lat związany z branżą IT, pracował jako programista a później projektant systemów informatycznych. Od kilkunastu lat zarządzający działami IT i zaangażowany w liczne innowacyjne projekty informatyczne z dziedziny transportu i logistyki. Lider wielu projektów wdrożeń systemów informatycznych i architekt rozległych rozwiązań integrujących systemy informatyczne. W Urzędzie m.st. Warszawa odpowiada za rozwój i utrzymanie systemów informatycznych. Kierował w Urzędzie wdrożeniami wielu rozległych, wysokobudżetowych projektów, takich jak: „Warszawa 19115”, „e-urząd.Kieruje projektem otwierania danych Warszawy poprzez dedykowaną platformę „api.um.warszawa.pl” we współpracy z partnerami społecznymi. Projekty te zostały zauważone i docenione w konkursie na najlepsze i najciekawsze wdrożenie informatyczne i zostały uhonorowane nagrodą „Lider Informatyki 2015” tygodnika „Computerworld” dla m.st. Warszawy w kategorii administracja publiczna. Jest znany z nacisku na innowacyjność i prostotę systemów informatycznych i entuzjasta rozwoju usług mobilnych dla mieszkańców.
Tadeusz OsowskiTadeusz Osowski
Paweł Węgrzyn - doktor habilitowany nauk fizycznych i kierownik Zakładu Technologii Gier Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dyrektor Europejskiej Akademii. Kierownik Międzywydziałowych Studiów Podyplomowych "Społeczeństwo Informacyjne" . Przewodniczący Rady Partnerów Klastra Life Science. Członek Rady Małopolskiego Parku Technologii Informatycznych. Ekspert w programie „FORESIGHT Perspektywa Technologiczna”. Członek Małopolskiej Rady ds. Społeczeństwa Informacyjnego.
Paweł Węgrzyn Paweł Węgrzyn
Łukasz Wojnowski ukończył studia na Akademii Górniczo-Hutniczej na Wydziale Geodezji i Kartografii oraz studia podyplomowe na Wydziale Elektrotechniki Automatyki Informatyki i Elektroniki. Posiada Certyfikaty: MCP, RHCT, oraz Prince2. Swoją pasję do nowoczesnych rozwiązań teleinformatycznych, rozwija w otwartym przewodzie doktorskim z zakresu przetwarzania chmurowego w systemach GIS na AGH. Pracuje w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego (UMWM) od 1999 r. Doświadczenie i wiedzę zdobywał przy realizacji ważnych projektów w UMWM - między innymi : Małopolski System Pozycjonowania Precyzyjnego (GPS/GLONASS), Małopolska Infrastruktura Informacji Przestrzennej (GIS) oraz System Wspomagania Dowodzenia w Pogotowiu Ratunkowym i GOPR. Obecnie kierownik Zespołu Informatyki oraz Główny Informatyk Urzędu realizujący Zintegrowany System Informatyczny wspomagający zarządzanie Województwem
Łukasz WojnowskiŁukasz Wojnowski
Witold AbramowiczWitold Abramowicz
Witold Abramowicz - profesor ekonomii, doktor habilitowany matematyki i inżynier. Kieruje katedrą Informatyki Ekonomicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Pracował przez kilkanaście lat na uczelniach szwajcarskich i niemieckich. Jego zainteresowania naukowe związane są z Internetem semantycznym. Jest autorem, współautorem i redaktorem 38 książek; ponad 300 recenzowanych publikacji. Uczestniczył w kilkunastu projektach badawczych UE. Jest członkiem rad naukowych kilkunastu międzynarodowych czasopism naukowych, kierował 26 międzynarodowymi konferencjami naukowymi.Ma także doświadczenie w pracy w firmach doradczych i przemyśle. Był członkiem kilkunastu rad nadzorczych.
Mieczysław MuraszkiewiczMieczysław Muraszkiewicz
Mieczysław Muraszkiewicz, profesor zwyczajny informatyki w Instytucie Informatyki Politechniki Warszawskiej. Jego zainteresowania naukowe dotyczą sieciowych systemów informacyjnych, systemów zarządzania bazami danych, systemów mobilnych, metod reprezentacji wiedzy, eksploracji danych i zarządzania wiedzą. Interesują go także związki techniki z procesami społecznymi i kulturowymi. Jest autorem lub współautorem ponad 120 publikacji oraz 3 książek. Wypromował 16 doktorów. Prof. Muraszkiewicz kierował lub brał udział jako ekspert w ponad 50 projektach informatycznych i telekomunikacyjnych realizowanych w ponad 45 krajach, m.in. dla UNIDO, FAO, UNEP, UNESCO oraz Banku Światowego, koordynował 3 projekty dla Komisji Europejskiej w ramach FP6 oraz był recenzentem i oceniał projekty w ramach FP6 i FP7, a także dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju i Narodowego Centrum Nauki. Prowadził także liczne projekty dla przedsiębiorstw polskich, niemieckich, holenderskich, szwedzkich oraz austriackich
Beata KenigBeata Kenig
Beata Kenig - od stycznia 2015 roku związana jest Fundacją Ashoka - Innowatorzy dla dobra publicznego, gdzie odpowiada za koordynowanie programów, m.in. Społeczny StartUp oraz działania promocyjne i komunikacyjne. Zanim nawiązała współpracę z Ashoką, wspierała inne organizacje pozarządowe w kontaktach z mediami i promocji ich działalności. Przedsiębiorczość i innowacje społeczne to główny obszar jej zainteresowania. Z wykształcenia anglistka i amerykanistka, od wielu lat zajmuje się szkoleniami i tłumaczeniami.
WojciechWojciech Przybylski
Wojciech Przybylski - socjolog, posiada 10 lat doświadczenia w zakresie planowania, ewaluacji i implementacji polityk publicznych, szczególnie w obszarach rozwoju regionalnego oraz innowacji. Od 2012 roku odpowiedzialny za projekty oraz rozwój w Krakowskim Parku Technologicznym. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, studiował też przez rok na Uniwersytecie Humboldtów w Berlinie, gdzie równolegle brał udział w programie interdyscyplinarnych studiów europejskich finansowanym przez German National Academic Foundation i Hertie Foundation. Po studiach pracował w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera, ucząc socjologii, prowadząc badania oraz koordynując Dział Współpracy Międzynarodowej. W 2011 i 2012 roku był doradcą Ministra Sprawiedliwości w obszarze deregulacji oraz Marszałka Województwa Małopolskiego w zakresie polityki regionalnej. Współautor wielu ekspertyz i raportów badawczych, w zakresie edukacji, rozwoju regionalnego oraz polityki innowacji. W latach 2013 – 2015 współkoordynował projekt SMART_KOM, którego owocem jest mapa drogowa rozwiązań smart city dla Krakowa i Krakowskiego Obszaru Metropolitarnego.
Tomasz Tomaszewski - dyrektor Sprzedaży w Oracle Communications w Centralnej Europie.
Absolwent Politechniki Gdańskiej. Posiada 20-letnie doświadczenie w branży telekomunikacyjnej oraz IT, w Polsce i za granicą.Założyciel start-up'u Tele Karta S.A. oraz współtwórca patentów PL 8473 "Matrix Switching Unit",PL 6844 "Optical Fiber Mechanical Wave Detection System". Interesuje się monetyzacją danych.
Tomasz TomaszewskiTomasz Tomaszewski
Marek Kapturkieiwcz - menadżer, marketer, inwestor i inżynier.
Współzałożyciel, inwestor i partner w Innovation Nest - funduszu seed/VC oraz współzałożyciel SPIN - Szkoły Przedsiębiorczości Innovation Nest ; poprzednio m.in. wieloletni członek zarządu, COO i wiceprezes GrupyOnet.pl oraz dyrektor promocji i rozwoju produktu Tymbark S.A.; posiada bogate doświadczenie, internetowe, marketingowe, mediowe, technologiczne i inwestycyjne; inżynier - konstruktor (elektronik, informatyk) z wieloletnią praktyką w Instytucie Zaawansowanych Technologii Wytwarzania w Krakowie; absolwent Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki oraz studiów biznesowych w Wyższej Szkole Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu.
Marek Kapturkiewicz Marek Kapturkiewicz
Magda Narczewska – Dyrektor Inwestycyjny W Grupie IQ Partners od 2010 roku, gdzie bierze udział w procesie inwestycyjnym, począwszy od wyszukiwania projektów, due dilligence, modelowanie finansowe, monitorowanie inwestycji, oraz exit’y i poszukiwanie drugich rund finansowania dla spółek portfelowych. Przed przyłączeniem się do Grupy IQ Partners, pracowała z przedsiębiorstwami z branż technologicznych jako Konsultant Biznesowy w Business Engagement Center (BEC) na Indiana State University (ISU) w USA. Wykładała również na uniwersytecie stanowym (Indiana State University) na wydziale Zarządzania. Absolwentka Indiana State University, posiada tytuł CFA (Chartered Financial Analyst).
Magda Narczewska Magda Narczewska
Joanna Szustakiewicz jest pracownikiem Politechniki Gdańskiej oraz Członkiem Zarządu Stowarzyszenia Top 500 Innovators. Jako praktyk design thinking i projektantka usług jest pomysłodawcą i koordynatorem ogólnopolskiego festiwalu Design Thinking Week oraz liderem inicjatywy Design Thinking @ Politechnika Gdańska. Pierwsze szlify DT zdobywała na Uniwersytecie Stanforda w Kalifornii. Szczególnie bliskie jest jej wykorzystanie tej metodyki w projektowaniu usług, czym zajmuje się w praktyce w realizowanych projektach i warsztatach oraz w teorii w ramach studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej. Joanna jest laureatką programu stażowego Top 500 Innovators na University of California, Berkeley. W pracy zawodowej zajmuje się transferem technologii z nauki do biznesu. Kreatywność rozumiana jako wolność tworzenia, innowacyjność czyli zmiana na lepsze, działanie na rzecz innych, aktywność i własny rozwój to wartości, które wyznaczają jej drogę od lat.
Joanna Szustakiewicz Joanna Szustakiewicz
Paulina Sobieszuk - absolwentka socjologii na Uniwersytecie Warszawskim.
Od 2014r. koordynuje "Dane po warszawsku" w Fundacji TechSoup. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi jako animatorka, trenerka i koordynatorka projektów społecznych, edukacyjnych i kulturalnych. Interesują ją działania łączące aspekty społeczny i technologiczny.
Paulina SobieszukPaulina Sobieszuk
Małgorzata Bednarczyk jest profesorem ekonomii w zakresie zarządzania. Jej zainteresowania zorientowane są na problematykę przedsiębiorczości i koncepcji zarządzania, zwłaszcza w sektorze turystyki i sportu. Od wielu lat współpracuje z przedsiębiorstwami i uniwersytetami niemieckimi oraz amerykańskimi. Jest autorką ponad 200 publikacji naukowych, w tym kilkunastu książek. Teoretyk i praktyk zarządzania, wieloletni członek rad nadzorczych przedsiębiorstw i rad naukowych organizacji publicznych. Ekspert w zakresie systemów zarządzania przedsiębiorstw krajowych i zagranicznych. Członek zarządów małych i średnich przedsiębiorstw. Kierownik i współautor kilkuletnich programów badawczych krajowych i europejskich. Czynnie uczestniczy w kształtowaniu polityki regionalnej jako członek Małopolskiej Rady Obserwatoriów Rozwoju Regionalnego i Ewaluacji. Ekspert projektu „Doctus – Małopolski fundusz stypendialny dla doktorantów”. Autorka programu nauczania pierwszych w Polsce studiów specjalności Zarządzanie w turystyce i Zarządzanie w sporcie na kierunku Zarządzanie. Przewodnicząca Rady Programowej pierwszych w Polsce Studiów Podyplomowych Menedżer sportu.
Małgorzata BednarczykMałgorzata Bednarczyk
Krzysztof Nowicki pracuje od ponad 30 lat na Wydziale ETI Politechniki Gdańskiej. Jego zainteresowania naukowe i pasja to sieci komputerowe. Jest autorem i współautorem ponad 200 prac naukowych oraz pięciu książek, w tym dwóch monografii uhonorowanych nagrodami Ministra Szkolnictwa Wyższego i Edukacji (Sieci LAN, MAN i WAN - protokoły komunikacyjne; Przewodowe i bezprzewodowe sieci LAN). Jest też bardzo dobrze oceniany przez studentów, np. w 2015 został wybrany przez studentów najlepszym wykładowcą na swoim Wydziale (znalazł się w czwórce najlepszych na Politechnice Gdańskiej.
Krzysztof NowickiKrzysztof Nowicki
Jarosław Pilarczyk
Jarosław Pilarczyk - przedsiębiorca, specjalista ICT, inwestor, Prezes Zarządu B&T Skyrise, menedżer inwestycyjny w Black Pearls VC. Od początku swojej kariery zawodowej związany z branżą ICT, ze szczególnym uwzględnieniem projektów B2B oraz R&D. W latach 2009-2012 jako Prezes Zarządu TA Group – firmy technologicznej będącej pionierem w Polsce w tworzeniu rozwiązań z zakresu Inteligentnych Systemów Transportowych (ITS).
Jarosław Pilarczyk
Karolina Kanar-Kossobudzka pracuje w Fundacji Orange jako koordynatorka programu Pracownie Orange. Odpowiedzialna jest za prawidłowy przebieg programu oraz merytoryczne wsparcie dla Pracowni, w szczególności za pomocą nowych technologii. Od lat związana z działalnością społeczną, edukacją i zarządzaniem projektami. Prywatnie miłośniczka dalekich podróży.
Karolina Kanar-Kossobudzka Karolina Kanar-Kossobudzka
Agata Wiewióra - Project Manager w Stowarzyszeniu Komunikacji Marketingowej SAR, z wykształcenia magister socjologii. Absolwentka studiów podyplomowych – Medioznawstwo i Zarządzanie Informacją. W SAR odpowiedzialna jest za koordynację projektów związanych z promocją i edukacją innowacyjności i kreatywności w branży komunikacji marketingowej i marketingu (m.in. Innovation AD, Imagination Day) oraz projektów związanych z rynkiem mediowym (m.in. Young Creatives Media, Klub Mediowy).
Agata WiewióraAgata Wiewióra