FAQ

Kto może wziąć udział w konkursie?

Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich programistów, którzy mają koncepcję stworzenia innowacyjnych rozwiązań w oparciu o API i Open Data. Zapraszamy do współpracy programistów w każdym wieku, najważniejszym warunkiem przystąpienia do konkursu jest pomysł.

Czy mogę mieć dostęp do API przed rejestracją?

API będą dostarczane uczestnikom w drugim etapie konkursu. W pierwszym etapie zachęcamy do zapoznania się z dokumentacją, która jest dostępna na stronie internetowej w części otwarte dane.

W dokumentacji można znaleźć parametry hosta i portu, jakie mają być ich wartości?

Parametry hosta i portu zostaną dostarczone uczestnikom, którzy zostaną zaproszeni do drugiego etapu (rozwój aplikacji). Udostępnione do celów konkursu API zostały przetestowane i będą uruchamiane w środowisku udostępnionym programistom w drugim etapie. W pierwszym etapie zostaniecie poproszeni w zgłoszeniu konkursowym o dostarczenie informacji na temat planowanego wykorzystania środowiska API przez Waszą aplikację.

Czy może ktoś dołączyć do zespołu po wysłaniu zgłoszenia ?

Tak, jest to możliwe w przypadku zaproszenia do drugiego etapu konkursu. Prosimy wówczas o przesłanie do nas informacji o zaistnieniu takiej sytuacji na adres bihapi@orange.com z podpisanymi przez pozostałych członków zespołu właściwych oświadczeń (szczegóły w Regulaminie). Proszę pamiętać, że ilość nagród jest określona w Regulaminie. Ale jest również możliwe przy tej okazji stworzenie własnej działalności i tu zespoły są mile widziane.

Czy jako pracownik partnera konkursu mogę wziąć udział w BIHAPI?

Tak, możliwe jest przystąpienia do konkursu pracownika partnera, ale jako osoba prywatna.

Czy jako uczestnik mogę zgłosić tylko 1 pomysł czy więcej?

Każdy z uczestników może zgłosić dowolną liczbę pomysłów - nie ma ograniczeń.

Czy w konkursie mogą brać udział opisane pomysły czy tylko napisane aplikacje?

W pierwszym etapie konkursu (do 12 listopada) należy się zarejestrować i zgłosić pomysł. Najciekawsze pomysły zostaną zakwalifikowane przez nasze jury do drugiego etapu, w którym wymagane jest stworzenie działającej aplikacji lub jej prototypu.

Czy trzeba być pełnoletnim, aby wziąć udział w konkursie? Czy wymagana jest pisemna zgoda rodzica?

Nie trzeba być pełnoletnim, aby wziąć udział w konkursie. Nie jest wymagana formalna zgoda rodziców.

Czyli jeśli chciałbym tworzyć aplikację na komputerze podłączonym do Internetu przez innego usługodawcę niż Orange, to wspomniane API nie będzie działało?

Korzystanie z API udostępnionych przez miasta Warszawa, Poznań, Gdańsk, Kraków i Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, nie wymaga karty SIM Orange i jest możliwe z użyciem dostępu do Internetu dowolnego dostawcy.